Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu valvoo työntekijöiden työturvallisuuteen liittyviä asioita ja auttaa työntekijöitä, jos heillä on työterveyttä tai -turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

Työsuojeluvaltuutettu on työsuojelun yhteistoiminnan puolestapuhuja. Tehtäviin kuuluu muun muassa

  • perehtyä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin työympäristössä tarkkailemalla niitä säännöllisesti.
  • perehtyä työsuojelusäännöksiin.
  • kehittää työturvallisuusasioita yhdessä työnantajan kanssa.
  • välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.
  • toimia siten, että työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävät toimintatavat lisääntyisivät työpaikalla.
  • kannustaa edustamiaan työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.
  • toimia aina luottamuksellisesti.
  • olla tukihenkilönä työkyky-, työergonomia- tai työilmapiiriasioiden neuvotteluissa sekä muissa keskusteluissa.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa
Myös työehtosopimuksessa voi olla tarkennettuja tehtäviä.

Osaava työsuojeluvaltuutettu on kaikkien etu ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus kouluttautua tehtävään. Lisätietoa luottamushenkilöiden koulutuspolusta löytyy täältä.

Sinustako työsuojeluvaltuutettu?

Haluaisitko sinä vaikuttaa työpaikkasi asioihin? Tunnetko työpaikkasi olosuhteet ja haluaisit kehittää niitä? Auttaisitko mielelläsi työkavereitasi? 

Lähde rohkeasti ehdolle – siitä hyötyy koko työpaikka!