Luottamusmies

Luottamusmies on työpaikan luottotyyppi ja tekee töitä sen eteen, että asiat sujuvat. Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa

  • valvoa, että työnantaja noudattaa lakeja ja sopimuksia.
  • neuvotella työntekijöitä koskevista asioista työnantajan kanssa kaikkien työntekijöiden puolesta.
  • olla aktiivinen jäsenhankkija. Kannattaa käydä esittäytymässä työntekijöille ja kertoa uusillekin siitä, miten tärkeää on kuulua ammattiliittoon ja että jäsenyyden myötä luottamusmies on heidän apunaan työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.
  • perehtyä työpaikan asioihin ja tiedottaa niistä jäsenille.
  • ylläpitää työrauhaa ja olla mukana kehittämässä työpaikan arkea ja henkilöstön hyvinvointia.
  • toimia aina luottamuksellisesti. Luottamusmiestä sitoo vaitiolo-velvollisuus.
  • välittää työpaikalla tietoa ammattiosaston toiminnasta.

Luottamusmiehen valitsevat PAMin jäsenet, jotka työskentelevät työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen piirissä.

Osaava luottamusmies on kaikkien etu ja luottamusmiehellä on oikeus kouluttautua tehtävään. Lisätietoa luottamushenkilöiden koulutuspolusta löytyy täältä.

Luottamusmiehellä on oikeus saada palkallista aikaa tehtävän hoitamiseen. Tehtävästä saatavan luottamusmieskorvauksen määrä vaihtelee eri työehtosopimuksissa.  

Luottamusmies ei toimi yksin, vaan häntä tukevat niin oma työyhteisö, ammattiosasto kuin PAMin asiantuntijat.

Sinustako luottamusmies?

Haluaisitko sinä vaikuttaa työpaikkasi asioihin? Tunnetko työpaikkasi olosuhteet ja haluaisit kehittää niitä? Auttaisitko mielelläsi työkavereitasi? 

Lähde rohkeasti ehdolle – siitä hyötyy koko työpaikka!