Tämä hallitusohjelma ei meille sovi! 

Me PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry johtokunnan jäsenet emme hyväksy hyvinvointivaltion murentamista, heikommassa asemassa olevan henkilön kurittamista ja elämänlaadun heikentämistä! 

Nykyinen hallitus on luonut ideologiansa mukaisesti sellaisen hallitusohjelman, joka tukee selvästi yrittäjiä ja hyvätuloisia, mutta heikentää heikommassa olevien ihmisten elämää sekä vaikeuttaa tavallisen duunarin ja erityisesti työttömien elämää. 

Nyt on entistä tärkeämpää kuulua oman alansa liittoon. 
Tavallisen ihmisen sekä heikommassa asemassa olevan henkilön elämää yritetään vaikeuttaa suhteettomalla tavalla. Näillä hallituksen suunnittelemilla toimilla sekä tulevilla rangaistuksilla yritetään musertaa sopimusyhteiskuntaa. Ihmisten pettymyksen purkautumisia tai kannanottoja ei enää sallittaisi. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠On vain tarjolla keppiä ja sakkoa, porkkanan ja yhteisen hyvän jakamisen sijaan. Monet hallitusohjelmassa olevat asiat vaikuttavat heikentävästi työelämään ja työsuhteiden laatu tulisi esitysten vaikutuksesta heikkenemään... 

Näitä ovat esimerkiksi suunnitellut: 

• ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei tarvitse maksaa palkkaa. 
• vuoden määräaikainen työsuhde ei vaadi erityistä perustetta. 
• työntekijän irtisanomiseen riittävät ”asialliset syyt”. 
• sinut voidaan lomauttaa viikon varoitusajalla. 
• työttömien ansiosidonnaista päivärahaa leikataan ja porrastetaan. 
• jokainen euro leikkaa tukea, kun 300 euron suojaosa työttömyysturvasta poistetaan. 
• aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkautetaan. 
• oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan. 
• laittomaan lakkoon osallistumisesta 200 euron maksu työntekijälle. 
• paikallinen sopiminen jatkossa ilman liittojen ja luottamusmiesten tukea. 

Järjestäytymällä voimme näihin asioihin vaikuttaa sekä kertomalla päättäjille, miten tämä vaikuttaa minun tai perheeni elämään? 

Onko tahto se, että työntekijä ottaa vastaan ihan minkälaisen työsuhteen tahansa?

 Paikallisen sopimisen puolesta on pitkään jo puhuttu ja onkin hyvä kysymys: kuinka moni pystyy omalla työpaikallaan sopimaan paremmin kuin TES? 
Laki määrittelee työsuhteen ehtojen minimin. TES sopimuksissa on määritelty useat asiat paremmin kuin laissa. Paikallisella sopimisella voidaan aina sopia tätäkin paremmin.

Nykyinen hallitus haluaa heikentää työsuhteen minimiä joka on laki. 
Myös moni hyvinvointivaltion periaate murenee tässä täysin. 
Kuilu hyvätuloisten ja heikommassa asemassa olevien ihmisten välillä vain syvenee. 

Onko tämä Suomen työväestön enemmistön tahtotila? 
Esimerkiksi osa-aikatyö ei läheskään aina ole ihmisen oma valinta. Tähänkin on liitot yrittäneet esittää ratkaisuja hallitukselle, mutta niitä ei ole kuultu. 

Mutta me emme taivu nyt, niin kuin emme aiemminkaan, vaan pidämme yhtenä rintamana heikoimman puolta! Ammattiyhdistysliike on syntynyt aikanaan puolustamaan heikompia ja on outoa, että 2020-luvulla tuo perusviestin tarve nousee voimakkaasti esille nykyisen hallituksen toimien takia. 

Keskustelemme työpaikoilla asioista ja kehotamme kaikkia työntekijöitä liittymään liittoon ja vaikuttamaan sitä kautta. Hyvät jäsenet olkaa yhteydessä omiin päättäjiin, ketä olette äänestäneet ja vaatikaa asioiden korjaamista. Emme voi vain odottaa sitä, että tilanne korjaantuisi tai olisikin vain ollut pahaa unta.

Helsingissä 29.6.2023

PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry johtokunta

Christa Pessi, varapuheenjohtaja

Anssi Saarela, edunvalvontavastaava

Liity oman ammattialasi liittoon: Liity PAMiin - Palvelualojen ammattiliitto PAM

Y H D E S S Ä  P A R E M P A A  T Y Ö E L Ä M Ä Ä !


PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry tuomitsee voimakkaasti Indoor Gruopin toimet työntekijöiden palkanmaksun siirtämisestä. 


Laskut ja vuokrat on maksettava ajallaan ja ruoat kaupasta ostettava. 
Näillä palkkatuloilla ei työntekijällä ole mahdollisuuksia palkasta säästää rahaa pahanpäivän varalle. 

Emme voi työntekijöiden edustajina ymmärtää tätä työnantajan toimintaa työntekijöitään kohtaan?

Näinkö työntekijöitä siis tulevaisuudessa kohdellaan?

Tehkää työnne, venykää …. me maksamme palkan … kun jaksamme tai viitsimme! 

Ammattiliitot ovat olleet valmiita neuvottelemaan, sopimaan, työnantajapuoli tekee yksipuolisia päätöksiä. Onko tämä ajattelu levinnyt jo palkanmaksuun?  

Työntekijät ovat kyllästyneet korulauseisiin, että lakia, työehtosopimusta ja sopimuksia muka noudatetaan työnantajapuolen toimesta.

Tässä tapauksessahan niitä rikotaan röyhkeästi! 

Tulisi työnantajienkin muistaa: Minkä taakseen jättää, sen kyllä edestään löytää  ajan kulkiessa kohti kevättä. 

Tämänkaltaisella toiminnalla ei ainakaan sitä pysyvyyttä tai sitoutumista paranneta kaupan alalla. 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät Ry 
johtokunta


Tiistaista 8.11. tuli musta tiistai, kun Kaupan liitto ilmoitti rikkovansa sopimuksensa neuvotella palkankorotuksista.

Kaupan liiton tavoite on, että kaupan alan työntekijät tekisivät kiltisti huippupanoksellaan jälleen kerran hyvän joulun ja muhkean tilipussin työnantajille. Tammikuussa sitten ilmoitettaisiin, että nyt
ei sitten olekaan enää yhtään rahaa antaa työntekijöille. Lisäksi Kaupan liitto haluaa poistaa sunnuntai- ja iltalisät. 
Kaupan liiton toiminta on tällä toiminnalla sanelua, ei neuvottelua. 
Neuvotteluihin tarvitaan aina kaksi osapuolta. Pam oli valmis neuvottelemaan kaupan alan työntekijöiden palkoista aiemmin sovitun mukaisesti.

Samaan aikaan, kun työnantajat tekivät tämän päätöksen, kaupan alan yritykset takovat parhaimpia tuloksia ikinä. Mm. Kesko, S-ryhmä ja Lidl ovat tehneet useiden satojen miljoonien voitot.
Suuri joukko kaupan alan työntekijöistä joutuu tekemään useampaa työtä. 
Työntekijät joutuvat turvautumaan tukiin, koska työstä ei makseta tarpeeksi ja palkka ei riitä edes elämän välttämättömyyksiin enää.

Me kolme suurinta kaupan alan ammattiosastoa emme hyväksy tätä! 
Olemme valmiina ja yhdessä rintamassa pitämään kiinni tavoitteista.

Yritysten tulee kantaa vastuutaan henkilökunnastaan. Johtajien kauniit sanat työntekijöiden
venymisestä tässä viimeisen parin vuoden poikkeusaikana tai selkään taputtelu ei auta maksamaan
laskuja tai ostamaan ruokaa pöytään.

Kaupan liiton on alettava neuvottelemaan välittömästi!

Kaupan työntekijöille kuuluu reilut palkankorotukset!

Emme ole valmiita luopumaan tai leikkaamaan sunnuntai- tai yölisistä!

Työstä saadulla palkalla pitää tulla toimeen!


Pam-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001
johtokunta
Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
johtokunta
PAM Liikealan Turun seudun osasto ry 069
johtokunta

Edustamme noin 30.000:ta kaupan alan ammattilaista.

Julkilausuma

13.9.2022

Kolme PAMin suurinta ammattiosastoa on perinteisesti kokoontunut yhteen keskustelemaan kaupanalan tilanteesta. Syksyllä ja joulun alla jatkamme palkkaneuvotteluja tai mahdollisesti joudumme irtisanomaan nykyisen kaupan työehtosopimuksen. Palkkaneuvottelut ovat siinä suhteessa kiinnostavat, että kun isot kaupanalan yritykset ovat tehneet mahtavaa tulosta, niin neuvottelujen alkaessa rahaa ei olekaan. Tämä toistuu vuodesta toiseen ja kauppojen henkilökunta jatkaa kituuttamistaan.

Tämä saa nyt riittää!

Miksi sitä palkanmaksuvaraa ei ole? Aina löytyy uusi selitys ja nyt se on Ukrainan sota. Myös yritysten on aika alkaa kantaa vastuutaan henkilökunnastaan ja sitä vastuuta ei voi vuosi toisensa jälkeen kaataa työntekijöiden niskaan. Kaupan ei tarvitse joka vuosi tuottaa enemmän ja enemmän voittoa, vaan nyt pitää ottaa huomioon myös henkilökunnan mahdollisuudet saapua sinne työpaikalle ja ostaa ruokaa perheelleen ja itselleen. Kauppa ei siihen kaadu, jos jonain vuonna jaetaan vähemmän osinkoa/bonuksia ja pidetäänkin henkilökunnasta huolta. Positiivisen tuloksen tulee näkyä myös työntekijöiden palkkapussissa. Myös me olemme kaupan asiakkaita ja meille elämisen hinnankorotukset kovimmin iskevät.

On tutkittua, että hyvinvoiva henkilökunta tekee parempaa tulosta. Kaupan alan yrityksillä on myös yhteiskunnallinen vastuu työntekijöidensä hyvään elämään riittävästä tulotasosta.

Vaadimme nyt kunnolliset euromääräiset korotukset kaupan väelle ja olemme valmiit taistelemaan hyvään elämään riittävän palkan puolesta. Voimia Palvelualojen ammattiliiton neuvottelijoille syksyn koitoksiin, me olemme tukenanne.

 Palvelualojen ammattiliiton kolmen suurimman kaupanalan ammattiosaston yhteisen tapaamisen kannanotto. Edustamme noin 30.000 kaupanalan ammattilaista.

Turussa 3.9.2022

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001

PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

PAM Liikealan Turun seudun osasto ry 069

Kannanottoja

Arvoisat työnantajaedustajat

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijöiden ammattiosasto 001 on seurannut huolestuneena jäsentensä rinnalla kaupan kentässä jo pitkään jatkunutta yhteistoiminta/neuvotteluiden sarjaa.

Kilpailukykysopimuksen hengessä painotamme, että Suomen saamisessa nousuun pitää lähteä siitä perusajatuksesta, että yrityksien on yt-menettelyiden alkaessa tehtävä kaikkensa työllistääkseen irtisanomisuhan alla olevat yritystensä muihin toimintoihin. Yt-neuvottelut itsessään ovat jo erittäin ahdistavia lähes aina työtä sitoutuneesti tekevälle työntekijälle henkilökohtaisesti sekä heidän perheilleen.

Tällä hetkellä käynnissä olevien yt-neuvotteluiden osalta tulee työnantajaosapuolien erityisen vastuullisesti ja pitkäjänteisesti harkita ratkaisujaan. Tälläkin hetkellä kaupan työtehtävissä työskentelee työhönsä sitoutuneita alanammattilaisia, jotka ovat joutuneet yt-neuvotteluiden piiriin. Pelko työpaikkansa menettämisen puolesta on työntekijöidemme ja jäseniemme keskuudessa vahvasti läsnä.

Vetoamme Keskon piirissä käynnistyneestä yt-neuvottelusta johtuen työnantajaosapuoliin, että haetaan vastuullisen pitkäjänteisesti onnistuneita ratkaisuja työsuhteen säilymisien vuoksi. Työntekijät osapuolena ovat ammattilaisuutensa ja osaamisensa lisäksi työmarkkinoiden arvostamia työelämän ammattilaisia, joilla on oma vahva merkityksensä niissä yrityksissä joissa työskentelevät. Työnsä osaava ja siihen sitoutunut työntekijä on työelämän ammattilainen jota myös suomalainen elinkeinoelämä arvostaa ja jota on usein nostettu esiin julkisuudessa.

Merkittävän kaupanalan toimijan Keskon osalta, olisi ensiarvoisen tärkeää huomioida koko konsernin valtakunnallisessa verkostossa olevat mahdollisuudet tarjota työtä niille työntekijöille, jotka ovat yt:n piirissä. Keskon liiketoiminta rakentuu siten, että sen tarjoamat palvelut ovat osittain Keskon ja osittain kauppiaiden hallussa. Verkostot ovat laajat ja kaupanpalveluja tuottavia yksiköitä on paljon. Kun neuvottelut rakentuvat vahvalle tahtotilalle pitää työntekijät työllistyneenä Keskon piiriin, on siitä ammatillisesti ja sitoutuneisuuden näkökulmasta erittäin paljon arvoa myös työnantajaosapuolille.

Me uskomme vahvasti, että jäsenemme ja myös kaikki ne muut työntekijät, jotka työskentelevät Kesko konsernin palveluksessa, ovat alansa todellisia ammattilaisia. He ovat omalla työpanoksellaan ja sitoutumisellaan olleet rakentamassa ja mahdollistamassa Keskon vahvaa asemaa suomalaisessa kaupanpalvelun kentässä ja Suomalaisessa elinkeinoelämässä. Nyt käynnissä olevissa yt-neuvotteluissa on Keskolla suorastaan etulyönti asema saada järjestetyksi niin, että yt:n piirissä olevien työntekijöiden työsuhteet jatkuisivat tulevaisuudessakin Keskossa.

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry. ammattiosasto  001.

PAM-Keskolaisten ammattiosasto ry.  007.

PAM- Osuustoiminnan ammattilaiset  ammattiosasto ry.  002.

Johtokuntineen.

Sekä K-Market Oy:n luottamushenkilöt yhtyvät vetoomukseen.

Tiedustelut: vara.puh.joht. 001 Harry Vainio p. 05068713

Helsinki  31.1.2017

Sininen ja valkoinen värit ovat Vapauden.

Näemme ja odotamme että Pääministeri toimii virkansa kautta myös kansakunnan moraalin vaalijana. Tämä on nyt itsemme ja edustamiemme vähäosasten osalta koetuksella edustaako Pääministeri niitä moraalisia arvoja joita itse arvostamme ja ovat toimintamme perustana toimiessamme Ay-aktiiveina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Pääministeri Sipilän ja hänen pyrkimyksensä vaikuttaa vapaaseen sanaan demokraattisessa yhteiskunnassamme on moraalisesta lähtökohdasta täysin tuomittavaa.

Pääministeri Sipilä on tuohtunut siitä että hänen lapsensa ja lähisukulaisensa on vedetty mukaan, kun media varsinkin Yle on uutisoinut ahkerasti Pääministerin jääviyttä Terrafameen liittyvissä uutisoinneissa. Medialle hän korostetusti kertonut toimineensa tunteella, koska koki itse pahoittaneensa mielensä sekä lastensa sekä lähisukulaistensa osalta kun hänen mielestään heidät on median toimesta vedetty mukaan hänen omasta mielestään vapaan sanan vääristämään totuuteen.

Kuinka Pääministeri Sipilä voi ottaa itselleen moraalisen oikeuden julkisesti vedota ja tuoda ilmi kuinka hän on mielensä pahoittanut, toimiessaan Suomen arvovaltaisemman instituution johtohahmona.

Onko Pääministeri Sipilä tässä luottamustehtävässään sekä ykstyishenkilönä yhtään huomioinut sitä moraalista todellisuutta, toimiessaan pääministerinä kuinka hän ja johtamansa Suomen hallituksen kanssa on kurjistanut ja vetänyt omilla ja hallituksensa toimilla runsaslukuista vähäosaisten joukkoa kurjistamisen tielle. Miettimättä yhtään sitä totuutta että on aiheuttanut tuhansissa heikommassa asemassa elävien suomalaisten mielissä tuohtumusta ja ”mielensä pahoittamista”. Näilläkin vähäosaisilla on lapsia ja lähisukulaisia jotka saavat oman osansa kurjistamispolitiikasta ja saa näin heidätkin tuohtumaan ja ”mielensä pahoittamaan”. Kansakunnan hyvinvointi ja moraaliset tukirakenteet ovat juuri niin uskottavia ja vahvoja kuin niiden annetaan olla.

Yhdymme niihin kannanottoihin mitkä ovat julkisuuteen nousseet useamman PAMilaisen ammattiosaston toimesta. Kunnioitamme miten hienosti näissä kannanotoissa on nostettu esiin yhteiskuntamme yksi tärkeimmistä arvoista joka on Sininen ja valkoinen värit ovat Vapauden.

Kaikkien vähäosaisten ja mielensä pahoittaneiden puolesta!

PAM- Helsingin Kauppatyöntekijöiden ammattiosasto 001. Johtokunta.

(tiedustelut. Harry Vainio, p. 050 68713)

Julkilausuma 16.9.2016 

Vapaa julkaistavaksi heti.. 

Viime viikolla uutisoitiin laajasti Kaupan Liiton suusta päässyttä sammakkoa palkka-alesta ja sen mahdollisista työllisyysvaikutuksista kaupan alalle. 

Linkki uutiseen http://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaupan-liitto-toivoo-rajattua-palkka-alea-kaupan-alalle---pam-ei-hyvaksy/bAreqTDC

Tästä ajattelimme tehdä oman vastineen ja kertoa Kaupan Liiton Anna Lavikkalalle totuuksia palkka-alen todellisesta tarpeellisuudesta.

On ihmeellistä, että kuola valuen ensin Kaupan Liiton tirehtöörit ajoivat kauppojen aukiolojen vapautusta, perustuen asiakkaiden oikeuteen käydä kaupoissa silloin kun heille sopii.

Nyt on kauppojen aukioloa vapautettu ja näistä kuluista mitä se aiheuttaa, on ilmeisesti kauppaketjujen johtajille tullut paha mieli ?. Kauppojen kokonaismyynti ei suinkaan ole lisääntynyt, mutta se on jakaantunut uudelleen. Tämähän toki tiedettiin, mutta tuolloin aukiolojen vapauttamista ei vastustettu, koska kuka nyt olisi halunnut heikoksi profiloitua…

Kalliita tunteja itkevät he.. No eikös homma ollut niin, että asiakkaat saavat nyt sitten päättää koska kaupassa haluavat asioida? Tähän samaan hengenvetoon tahdomme sanoa myös sen, että tämä 24 tunnin talkootyö on vain yksi keino aikaansaada palkka-alea. Ei sillä mitään todellisia työllistymisvaikutuksia kilpailukyvyn muodossa tule olemaan..

S ryhmä vie tällä hetkellä rohmuten markkinaosuuksia ja Keskon sedät ovat varmaankin käyneet itkemässä Lavikkalalle, että ei tämä homma nyt oikein toimikkaan halutulla tavalla ja itkevät kalliiden työtuntien haittaavan investointeja ja kasvua..

Sen sijaan unohdetaan että nämä yritykset käyttävät tolkuttoman paljon vuokratyötä..

http://blogi.opteam.fi/tyonantajille/opteam-ketjun-liikevaihto-kasvoi-13-edelliseen-vuoteen-verrattuna

Vuokratyöyrityksillä menee tätä nykyä todella hienosti ja kun tietää että ilmaista tämän palvelun käyttö ei suinkaan ole. Tuntityönhinta on huomattavasti korkeampi kuin kaupan TES:in mukaiset palkat ja palkkojen sivukuluissakaan tämän vuoksi ei säästöä synny..

Luulemmepa, että kauppaverkoston pitäminen väkisin nykyisensuuruisena makselee hieman enemmän kuin myyjien ilta/sunnuntai/lauantai lisät..

Tahdomme muistuttaa että työehtosopimuksessa on olemassa harjoittelijan palkka. Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % alimman palkkaryhmän 1 vuoden palkoista.

Viestimme on siis tämä Kaupan liitolle. Olemme olleet mukana talkoissa jo 6 vuotta. Työnantajapuoli on hävyttömästi käyttänyt hyväkseen maltillisia palkankorotuksia ja kasvattaneet omaa voittoaan.

On erittäin härskiä että kun kiky sopimuksesta ei ole vielä edes lopullisia tes kirjauksia tehty, niin jo haetaan lisää heikennyksiä jo sovittuihin asioihin.

Seuraavan kerran kun kikyn aikana tullaan esittämään heikennyksiä työnantajan puolelta, niin kaupan työntekijät marssivat ulos.

Terveisin 3 suurinta kaupan alan ammattiosastoa, Pam 001 Helsinki, PAM 003 Tampere ja Pam Turku 069 

Julkilausumat

Helsingissä 30.03.2015                                            

Heti vapaa julkaistavaksi                                                                       

Julkilausuma

Palvelualojen ammattiliiton Helsinki - Uusimaan ammattiosastojen puheenjohtajat, jotka edustavat yli 36 500 palvelualojen työntekijää, ovat huolissaan työntekijöiden oikeudesta oikeudenmukaiseen työsopimukseen ja tulotasoon.

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa päätettyjä ja sovittuja uusia työpaikkoja, ja työelämän vakautta ei ole työnantajapuoli omilla toimillaan kunnioittanut. Työntekijöiden ostovoima on heikentynyt ja epävarmuus työn jatkuvuudesta vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen sekä arjesta selviämiseen.

Emme voi hyväksyä nollatuntisopimuksia emmekä aiesopimuksia, jotka solmitaan käytännössä yhden työvuoron mittaisiksi. Työntekijöille pitää tarjota selkeitä ja toimeentulon turvaavia laillisia työsopimuksia. Mikäli työsopimus määritellään osa-aikaiseksi tulee sopimukseen sopia kirjallisesti myös vähimmäistuntimäärä. Vaadimme myös vuokratyöntekijöille kirjallisesti sovitun vähimmäistuntimäärän.

Työnantaja rikkoo työrauhaa ja halveksii voimassaolevia sopimuksia käyttäessään nollatuntisopimuksia ja muita työsopimusmuotoja, joita ei tunneta työlainsäädännössä.

Palvelualojen Helsinki - Uusimaan työntekijöiden edustajat eivät toivo palkankorotusneuvotteluiden alkamista keskusjärjestö tasolla ennen kuin nollatuntisopimusten käytöstä luovutaan ja osa-aikaisille työntekijöille tarjotaan työsopimusta, jossa on minimituntimäärä.

Suuri osa työntekijöistä joutuu tekemään työtä kohtuuttomilla työehdoilla. Tarvitsemme solidaarisia ratkaisuja ennen kuin alamme neuvottelemaan palkoista. Katsomme, että palkankorotusten taso on ollut riittämätön työllisyys- ja kasvusopimuksen aikana, joten näemme välttämättömänä, että heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden asema työmarkkinoilla korjataan. Palkankorotustasosta on päästävä keskusjärjestötasolla sopimukseen 15.06.2015 mennessä joten vaadimme pikaista ratkaisua esille nostamiimme epäkohtiin.

 Työnantajien pitää alkaa kunnioittaa tehtyä työllisyys- ja kasvusopimusta ja sen henkeä työllisyyttä ja työoloja kehittävänä sopimuksena . Muuten sopimuksen jatkamiselle ei ole perusteita. Työnantajien on ansaittava työrauha ja työntekijöille pitää tarjota lainmukaisia asiallisia työehtoja ja sopimuksia.

Julkilausumaa tukevat seuraavat PAM Helsinki-Uusimaan ammattiosastot:

PAM – Helsingin Kauppatyöntekijät ry osasto 001

PAM- Osuustoiminnan ammattilaiset ry osasto 002

PAM- Liikealan Lohjan osasto ry osasto 006

PAM- Keskolaisten ammattiosasto ry osasto 007

PAM- Kauneudenhoitoalan osasto Ry 094

PAM Porvoon seudun osasto ry- PAM Borgånejdens avdelning rf.188

Helsingin Liikealan Toimihenkilöt ry 219

Erikoisasentajat mekaanikot ry 602

PAM Hotelli-, ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry 716

PAM- Pääkaupunkiseudun esimiesten ammattiosasto ry 821

PAM- Hotelli ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto ry 835

PAM - Stockmannin osasto 013 ry

PAM Erityisammattien toimihenkilöt ry 632

Helsingin varastotyöntekijät ry, 036

PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous - ja Toimitilapalvelut ry, 555

Julkilausumaa kannattavat myös :

Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto ry.

Suomen Elintarviketyöläisten Etelä-Suomen Aluejärjestö

Strömbergin tehtaan työntekijäin ammattiosasto  ry 70

Rakennusliiton osasto 002 Helsingin maalarit

Helsingin metallityöväen ammattiosasto 5

Lisätietoja:

Kenneth Lindström / PAM Helsingin kauppatyöntekijät ry 001 Puheenjohtaja

Puhelin 040-558 47 67

info@kauppatyontekijat.fi

12.5.2016 

PAM 001 on mukana 80 eurolla tukemassa Finnwatchin joukkorahoituskampanjaa STOP VEROPARATIISIPALVELUILLE. Tavoite 15 000€  josta tällä hetkellä koossa 8590€.

Nyt haastamme mukaan muut ammattiosastot.. 

TUE HALUAMALLASI SUMMALLA (20€, 50€ tai 200€) TUTKIMUSHANKETTA
jonka ensimmäisenä tavoitteena on
− kartoittaa veroparatiisipalveluita tarjoavat pankit, lakitoimistot ja konsulttiyritykset.
− laatia kattavat suositukset veronkiertämisessä ja aggressiivisessa verosuunnittelussa palveluita tarjoavien tahojen toiminnan suitsimiseen.

‪#‎veroparatiisit‬ ‪#‎veronkierto‬ ‪#‎Panama‬ ‪#‎Finnwatch‬