Asiakirjat

Virallisia ammattiosaston asiakirjoja voi tarkastella alavalikkojen kautta. 

Näitä ovat jäsenkokousten (kevät- ja syyskokous) pöytäkirjat, vahvistettu toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus.