LUOTTAMUSHENKILÖT

Luottamushenkilö on yleisnimitys työpaikan työntekijästä, jonka työyhteisön jäsenet valitsevat edustamaan itseään työpaikan asioissa. Työpaikan tavallisimmat luottamushenkilöt ovat luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.  Alakohtaisesti on lisäksi mahdollista valita työsuojeluasiamiehiä, jotka välittävät tietoa työsuojeluvaltuutetulle yrityksen eri toimipaikoista. 

Pamilaiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut huolehtivat omalta osaltaan siitä, että työpaikalla arki sujuu työehtosopimusten ja työelämän lakien mukaisesti.