Ammattiosasto toimii

Edunvalvonta

Edunvalvontatiimimme tekee aloitteita ja kannanottoja mm. PAMin valtuustoon ja sopimusalatoimikunnille ja järjestää koulutustilaisuuksia luottamushenkilöille ja jäsenistölle.                                                                           

Media      

Ylläpitää nettisivujamme ja viestii sosiaalisessa mediassa.

Nuoriso                                                                                   

Suunnittelee nuorisolle tapahtumia ja koulutusta.

Työpaikkatoiminta

Työpaikkatoiminnassa jatketaan tuen antamista työyhteisöjen omaan toimintaan. Tukimuotoja ovat neuvonta, osaston tilojen käyttöoikeus ja vetäjien hankinta tilaisuuksiin. Pääsääntöisesti ammattiosaston työntekijä hoitaa yhteyksiä työpaikoille.

Koulutus- ja opintotoiminta

Jäsenkoulutus ja jäsenille tarjottavat teemat ja tapahtumat. Muita ammattiosaston tukemia kursseja ovat atk- sekä kielikurssit, jotka on
suoritettu Työväen Sivistysliiton (TSL:n) Helsingin Opintojärjestön, Työväen Akatemian, Kiljavan sekä työväenopistojen kursseilla. Kursseista korvataan puolet maksukuittia ja todistusta vastaan. Tuki koskee kahta kurssia kalenterivuodessa.

Aiempien vuosien tapaan pääkaupunkiseudun muiden ammattiosastojen 
järjestämät koulutuskurssit ovat ammattiosaston jäsenille avoimia. 
Osallistumisesta tulee kuitenkin sopia etukäteen osaston työntekijän, Margit Kangasniemen kanssa'

Solidaarisuus- ja kansainvälinen toiminta

Osastomme jatkaa jäsenenä solidaarisuustoimikunnassa, johon tällä hetkellä kuuluu jäseniä PAMin pääkaupunkiseudun ammattiosastoista.
Kokouksia pidetään noin kahden kuukauden välein. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa edellisien vuosien tapaan Viron palvelualojen liiton ETKAn tallinnalaisten jäsenten kanssa.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan solidaarisuustoimintaan, ota yhteyttä: info@kauppatyontekijat.fi

Puukhollarit

Bokhållareista Puukhollareihin

Helsingin Kauppatyöntekijöiden seniorit, ammattiosaston eläkkeellä olevat jäsenet, perustivat vuonna 1973 kerhon, jonka nimeksi tuli Puukhollarit. Silloinen puheenjohtaja Kaija Ryynänen kutsui seniorijäsenet Tietorantaan ja idea omasta kerhosta syntyi. Puukhollari-nimitystä käytettiin ennen vanhaan kauppiaan apulaisesta. Puukhollarit ovat kokoontuneet perustamisestaan lähtien joka kuukauden toinen tiistai Tietorannan tiloissa. Ammattiosasto tuki ja edelleenkin tukee heidän toimintaansa myöntämällä pientä avustusta ja luovuttamalla Tietorannan tilat heille veloituksetta käyttöön.

Puukhollareiden ohjelmassa on retkiä, museo- ja näyttelykäyntejä, teatteria ja joskus juhliakin. Seurusteleminen, muisteleminen ja viihtyminen hyvässä seurassa täyttävät Puukhollareiden tapaamiset. Helsingin Kauppatyöntekijöiden pitkäaikainen puheenjohtaja Kaija Ryynänen oli eläkkeelle jäätyään aktiivi Puukhollareiden vetäjä 1980-luvulla. 2000-luvun alun vetäjä ja puheenjohtaja oli Impi Koponen. Puukhollareihin kuuluu Helsingin Kauppatyöntekijöiden lisäksi koko ammattiliiton aktiivisia eläkeläisiä. Kerhon aktiivien jäsenten määrä oli kerhon 30-vuotisjuhlavuonna 2003 parikymmentä henkeä.

(Teksti: Ykkösen henki, PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry. sata vuotta 1907-2007)

Puukhollareiden puheenjohtajana toimii Kari Virkkula

Ota yhteyttä: kari.virkkula@kolumbus.fi

Tapaamiset järjestetään joka kuun toinen keskiviikko.

Tiedotustoiminta

Tiedotusta jäsenille ammattiosaston toiminnasta ja tapahtumista hoidetaan seuraavasti: 
-Kotisivut ovat yksi osaston tärkeä tiedotus- ja yhteydenpitoväline jäsenistöön. 
- Sääntömääräiset kokousilmoitukset ilmoitetaan PAM-lehdessä, nettisivuilla ja facebookissa.

Alueellinen toiminta

Yhteistoimintaa alueen osastojen kanssa tehdään mahdollisimman paljon.