Valtuuston päätöslausuma: Palvelualojen työntekijöiden arvo on tunnustettava

18.5.2021

Jo yli vuoden ajan palvelualojen työntekijät ovat kannatelleet suomalaista yhteiskuntaa. Ilman meitä koronan kaltaisista kriiseistä ei selvitä. Nyt on kiitoksen aika.

Tilanteessa, jossa valtaosa suomalaisista on saanut työskennellä kotona, me palvelualojen työntekijät olemme oman terveytemme uhalla menneet edelleen työpaikoillemme. Panoksellamme olemme mahdollistaneet suomalaisten turvallisen arjen kriisin aikana. Tämä työ on ollut kirjaimellisesti elintärkeää.

Kuka on täyttänyt kauppojen hyllyt? Kuka on valmistanut take away -lounaat? Kuka on vastannut julkisten tilojen hygieniasta ja siisteydestä? Kuka on huolehtinut niiden turvallisuudesta? Pandemia on nostanut näkymättömän työn tekijät jälleen näkyviin, mutta onko meidät nähty?

Samalla on huomioitava ne, jotka ovat koronapandemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi lomautettu tai irtisanottu. Työtoverimme ansaitsevat yhteiskunnan tuen selvitäkseen tukalasta tilanteesta, johon ovat itse täysin syyttömiä. Ahdinko toimeentulon riittävyydestä on saavuttanut ratkeamispisteen useiden sektorien työntekijöiden parissa, kuten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alalla, erityisaloilla sekä Suomen lukuisilla lentoasemilla. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja sen ympäristössä on menetetty jo yli 16 000 työpaikkaa.

Valtuusto toi esille huolensa PAMin nykytilanteen ja liitossa käytyjen yt-neuvottelujen seurauksista. Rakentavan keskustelun seurauksena päästiin kaikkia tyydyttävään lopputulemaan. Rohkea ja kantaaottava valtuusto kävi aktiivista keskustelua sekä otti kantaa muun muassa osa-aikaisten ja kokoaikaisten lomautusten taloudellisesta epätasa-arvosta, tärkeä asia jonka puheenjohtajamme Annika Rönni Sällinen toi myös esiin puheessaan. PAM pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan työttömyysturvalakiin, jotta tasa-arvo toteutuisi osa-aikaisten ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä.

Liitto tukee ahdingossa olevia jäseniään olemalla läsnä työelämän arjessa. Parhaiten tämä käy laadukkaalla ja monipuolisella jäsenpalvelulla. Lopulta liitto on yhtä kuin jäsenistö. Yhteinen solidaarisuus on toimintamme kulmakivi myös tilanteessa, jossa itse liitto on läpikäynyt vaikeat yt-neuvottelut. On meistä itsestämme kiinni, millainen linnake kulmakivestä tulevaisuudessa rakentuu.

Viesti lähtee myös työnantajille. Työntekijät ovat tehneet kaikkensa, jotta koronan runtelemat palvelualojen yritykset selviäisivät tästä kurimuksesta. Tässä olemme olleet samalla puolella turvaamassa työpaikkoja. Toivottavasti yhteisymmärrys jatkuu myös sopimuspöydissä, eivätkä työnantajat lähde rikkomaan turvaa ja vakautta tuovaa sopimisen mallia. Työntekijät ovat palkkansa ansainneet – varsinkin viimeisen vuoden uhrausten jälkeen. Halu rikkoa toimivaa systeemiä  – samalla pyrkien työehtojen heikentämiseen  – ei ole tervetullutta palvelualoille.    

Palvelualojen työntekijöiden arvo on tunnustettava. Ilman meitä Suomi ei selviydy seuraavastakaan pandemiasta tai vastaavanlaisesta kaikkia koskettavasta kriisistä. Tämä fakta on hyvä muistaa niin sopimuspöydissä kuin maan hallituksen kabineteissa.