Työpaikkojen koronatoimissa syytä nojautua tutkittuun tietoon ja työ­ter­veys­huol­lon asian­tun­te­muk­seen

20.8.2021

Työnantaja ei saa pakottaa ottamaan rokotetta eikä vaatia kertomaan, onko rokotteen ottanut tai ei, muistuttaa PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä. Kuva: Eeva Anundi

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Ei lietsoa pelkoa ja rokotevastaisuutta vastoin parempaa tietämystä ja terveydenhuollon asiantuntemusta, huomauttaa PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Julkisuuteen on noussut tapaus, jossa tavaratalon kauppias on kehottanut työntekijöitään olemaan ottamatta koronavirusrokotetta. Palvelualojen ammattiliitto PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä kommentoi työnantajan lähettämiä ohjeita Iltalehdessä todeten, että pitää syntynyttä tilannetta ja lähetettyä viestiä edesvastuuttomana toimintana.

”Tämän kaltaiset toimet eivät edistä yhteistä tavoitetta koronaviruksen nujertamisesta suomalaisesta yhteiskunnasta”, Kähärä toteaa.

Hänen mukaansa kyseinen tapaus ja työnantajan lähettämä viesti työntekijöille on esimerkki rokotevastaisuudesta, joka lietsoo pelkoa muutenkin poikkeuksellisessa ja ihmisten työtä, terveyttä sekä arkea hankaloittavassa koronapandemiatilanteessa.

”PAM toivoo, etteivät muut työnantajat lähde samanlaisiin ylilyönteihin ja suosittaa, että sen sijaan työnantajat tarjoaisivat työntekijöille tietoa rokotteen turvallisuudesta ja vaikutuksista yhdessä esimerkiksi työterveyshuollon avulla ja heidän ammatilliseen asiantuntemukseensa pohjautuen.”

Työntekijöiden työsuojeluvastuu kuuluu työnantajalle – työsuojelu on kaikkien yhteinen asia

Kähärä muistuttaa, että työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Tähän perustuen työntekijöiden suojaaminen rokotteilla on yksi keino huolehtia työturvallisuuslain velvoitteista turvata terveellinen ja turvallinen työympäristö. Lue lisää

”Koronarokotteen ottaminen on jokaisen henkilökohtainen päätös, mutta toki kannatamme sen ottamista kaikille. Jokaisen on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei työnantaja saa pakottaa ottamaan rokotetta eikä vaatia kertomaan, onko rokotteen ottanut tai ei”, Kähärä painottaa.

Koronapandemia on tuonut työpaikoille lukuisia uusia toimintatapoja ja ohjeistuksia. Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut ovat avainasemassa työntekijöiden työturvallisuuden edistämisessä poikkeustilanteissa.

”Neuvoni työpaikoille on jatkuvan keskustelun ja avoimen vuorovaikutuksen malli, jossa koronasta aiheutuvia kysymyksiä ratkotaan ja työturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä työterveyden kanssa. Tässä avainasemassa on jatkuva riskienarvioinnin päivittäminen.”, Kähärä toteaa.

Lue lisää riskienarvioinnista

Jos työpaikallasi ei ole tehty riskiarviointia, ota asia puheeksi oman esimiehesi kanssa

Työnantajalla on vastuu työntekijänsä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä vaarojen ja riskien arvioinnista (Työturvallisuuslaki). Korona ei poista, vaan päinvastoin korostaa tätä työnantajan vastuuta.

Työnantajan on arvioitava vaaroja ja riskejä sekä kollektiivisesti että yksilöperusteisesti. Kollektiivinen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja järjestää työntekijöille suojautumisvälineitä sekä ohjaa ja valvoo niiden käyttöä. Yksilöllisesti arvioidaan riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden tilanne yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Linkistä Työterveyslaitoksen julkaisema Tarkistuslista työpaikan koronariskin arviointiin