Työnhakijoille uusia velvollisuuksia ja lisää tukea työnhakuun

27.4.2022

Toukokuussa voimaan tuleva uudistus lisää työttömien työnhakijoiden velvollisuuksia hakea työtä. Samalla karenssi lievenee ja työttömille luvataan parempaa palvelua.

Hallituksen uudistuksen eli niin kutsutun pohjoismaisen työvoimapalvelumallin tavoitteena on nopeuttaa työttömäksi jääneen työllistymistä uuteen työhön. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä työttömien henkilökohtaista palvelua, mutta myös velvollisuudella hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Työnhaun alkuvaiheessa tapaamisia on kahden viikon välein. Hallitus perustelee tiheitä tapaamisia sillä, että työnhakijoiden säännöllinen kohtaaminen, aktiivinen työnvälitys ja työnhaun seuranta lyhentävät tutkimusten mukaan työttömyyden kestoa.

PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirton mielestä on hyvä, että heti työttömyyden alussa työnhakijoille tarjotaan tukea ja palvelua. Alkuhaastattelussa olisi kuitenkin syytä arvioida yksilöllisesti, kuinka tiheästi jatkossa on tarpeen tavata.

”Paljon riippuu tietenkin siitä, minkälainen vuorovaikutus tapaamisissa on. Jos tapaamiset ovat tsemppaavia ja niissä saa asiantuntevaa apua siihen, mitä, mistä ja miten töitä kannattaisi lähteä hakemaan, niin mikäpä siinä. Mutta huolta on kyllä siitä, riittääkö hallituksen varaama lisärahoitus palvelujen järjestämiseen.”

SEURAUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ KEVENEVÄT

Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa työttömälle muistutus.

Toisesta laiminlyönnistä vuoden sisällä menettää työttömyysetuuden viideksi päiväksi.

Kolmannesta laiminlyönnistä vuoden sisällä menettää työttömyysetuuden kymmeneksi päiväksi.

Neljännen laiminlyönnin jälkeen työttömyysetuutta voi saada vasta, kun on ollut 12 viikkoa työssä, yrittäjänä, työllistymistä edistävissä palveluissa tai opinnoissa.

Karenssi lievenee

Uudessa mallissa työttömyysturvan karenssi eli työttömyysturvan menettäminen määräajaksi lievenee nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi ensimmäisestä sovitusta tapaamisesta pois jäämisestä tai tahattomasta työnhaun virheestä seuraa jatkossa vain muistutus.

Veirto on tyytyväinen muutokseen.

”Karenssit saadaan fiksuimmiksi eli ihminen saa mahdollisuuden korjata toimintaansa, ettei ensimmäisestä virheestä enää viedä rahoja ja aiheuteta kohtuuttomia taloudellisia vaikeuksia. Mutta enimmäiskarenssi eli 12 viikon työssäolovelvoite on edelleen tiukka sanktio toistuvasta laiminlyönnistä.”

Turhaa byrokratiaa osa-aikaisille?

Uuden lain mukaan myös osa-aikaisten työntekijöiden tai osa-aikaisesti lomautettujen on osallistuttava haastatteluihin ja haettava työtä kerran kolmessa kuukaudessa saadakseen soviteltua päivärahaa. Osa-aikainen voi täyttää työnhakuvelvoitteen sillä, että pyytää lisätunteja työnantajaltaan.

PAM on kritisoinut osa-aikaisten työnhakuvelvoitetta turhana byrokratiana ja onkin onnistunut vaikuttamaan lain valmisteluun siten, että se muuttui parempaan suuntaan.

”Alun perin ministeriö taisi lähteä siitä, että osa-aikaisilla olisi aivan samat velvoitteet kuin työttömillä. Se olisi ollut täysin kohtuutonta. Uudistuksen päätavoitteena on auttaa työttömiä töihin − jo töissä olevien osa-aikaisten velvoittaminen ei vaikuta siihen lainkaan.”

PAMissa ollaan huolissaan siitä, että lisäbyrokratian takia soviteltua päivärahaa ei välttämättä haeta, vaikka siihen olisikin oikeus. Osa saattaa hakeutua jopa kokonaan pois työelämästä.

“Voi kysyä, että onko tässä tarkoitus säästää etuuksissa vai saada ihmisiä töihin? Voi toivoa, että uudistus saisi työnantajat tarjoamaan työnhakijoille kunnon työsuhteita nyt, kun työnhakijat voivat päättää, mitä töitä hakevat. Täysin provisiopalkkaiset tai pieniä tunteja tarjoavat työpaikat saattavat jäädä täyttymättä".

NÄIN POHJOISMAINEN TYÖVOIMAPALVELUMALLI TOIMII

Alkuhaastattelu tehdään viiden päivän kuluttua työnhaun alkamisesta. Tapaamisessa kartoitetaan työttömän palveluntarve ja tehdään työllistymissuunnitelma.

Tapaamisia kahden viikon välein kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Nämä työnhakukeskustelut toteutetaan ainakin aluksi paikan päällä kasvokkain.

Työnhakijan pitää hakea pääsääntöisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa. Määrä voi olla pienempi työnhakijan tilanteesta riippuen, ja laissa on määritelty poikkeukset, esimerkiksi työkyvyttömyys tai ettei haettavia työmahdollisuuksia ole. Työnhakija raportoi hausta on pääsääntöisesti verkkopalvelun kautta.

Osa-aikaisten työntekijöiden ja lomautettujen on haettava yhtä työpaikkaa kolmessa kuukaudessa. Työnhakuvelvollisuus koskee myös soviteltua päivärahaa saavia osa-aikatyötä ja vaihtelevaa työaikaa (nollatuntisopimukset) tekeviä sekä lomautettuja, kun lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme kuukautta. Osa-aikaisten on osallistuttava tapaamisiin kolmen kuukauden välein.

Kuuden kuukauden jälkeen virkailija voi tehdä työttömälle velvoittavia työtarjouksia. Velvoittavat työtarjoukset lasketaan osaksi työttömän velvollisuutta hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Teksti: Hildur Boldt