PAM antoi lak­ko­va­roi­tuk­sen kaupan alalle työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­jen vauh­dit­ta­mi­sek­si

22.1.2023

PAM tavoittelee neuvotteluissa Saksan teollisuudessa saavutettuun tasoon vertautuvia palkankorotuksia.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Kaupan liitto ovat neuvotelleet alkuvuonna alan palkoista ja työehdoista. 
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kokee, että työnantajien toiminnan vuoksi neuvottelut palkoista eivät ole edenneet. 
PAMin hallitus päätti vauhdittaa neuvotteluja lakkovaroituksella, joka koskee yli 185 toimipaikkaa, joissa työskentelee noin 20 000 työntekijää.

”Kaupan liitto on ollut edelleen haluton keskustelemaan palkankorotuksesta, jolla turvattaisiin työntekijöiden ostovoima. Toivomme, että lakkovaroitus vauhdittaa nyt neuvotteluja”, toteaa Rönni-Sällinen ja on huolissaan alan työntekijöiden toimeentulosta.

”Kaupan alan yritykset tekevät hyvää tulosta ja samaan aikaan niiden työntekijät joutuvat säästämään kaikesta, jotta palkka riittää elämiseen. Työntekijät ovat oikeutettuja kunnolliseen palkankorotukseen.”

PAM tavoittelee neuvotteluissa Saksan teollisuudessa saavutettuun tasoon vertautuvia palkankorotuksia. Kaupan alan työntekijöille tämä tarkoittaisi noin 200 euron korotusta kuukausipalkkaan.

”Lakkovaroituksella haluamme vauhdittaa ratkaisun syntymistä myös muille aloille, joilla nyt neuvotellaan. Koko työmarkkinakierros seisoo vain siksi, että työnantajat ovat antaneet vallan teknologiateollisuuden työnantajille neuvotella kaikkien alojen palkankorotuksista. Siksi meidän on vaikutettava siihen, että elämisen kallistuessa ja inflaation laukatessa työnantajat eivät voi pantata palkansaajien palkankorotuksia”, korostaa Rönni-Sällinen.

Jos ratkaisuun ei päästä, lakot alkavat maanantaina 6.2.

Kaupan alan lakot alkavat 25 varastossa maanantaina 6.2. klo 5.00 ja päättyvät torstaina 9.2. klo 5.00 (tai sitä ennen alkaneiden vuorojen loputtua).

Lakot jatkuvat yli 160 kaupan alan toimipaikassa torstaina 9.2. klo 5.00 ja päättyvät lauantaina 11.2. klo 5.00 (tai sitä ennen alkaneiden vuorojen loputtua). Lakot koskevat kaikkia lakkokohteissa työskenteleviä PAMin ja Kaupan liiton neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä.

Yhteensä lakko koskee yli 185 toimipaikkaa, joissa työskentelee yhteensä noin 20 000 työntekijää.

Lakko koskee varastoja ja suuria marketteja.

Katso lakkokohteet >

Lisätietoa kaupan alan lakosta >

PAMin hallitus irtisanoi useita työehtosopimuksia

PAMin hallitus on lisäksi irtisanonut kiinteistöpalvelualan, Alkon, asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskevan ja Kansallisteatterin työehtosopimukset. Nykyiset työehtosopimuksen päättyvät 28.2.2023. Sopimukset irtisanottiin, koska palkkaneuvottelut työnantajaliittojen kanssa päättyivät ilman yhteisymmärrystä palkankorotuksista.