Palkka-avoimuus lisää tasa-arvoa

7.3.2023

PAMin Erika Kähärä vaikuttaa paremman työelämän puolesta Pohjoismaiden ja EU:n verkostoissa.

PAMin työympäristöasiantuntijan Erika Kähärän mukaan palkka-avoimuutta lisäämällä voidaan puuttua tehokkaasti perusteettomiin palkkaeroihin. 
Tilastot paljastavat, että myös palvelualoilla on edelleen palkkaeroja, joista ainakin osa on perusteettomia. Miksi toisen palkka on suurempi samasta työstä?


Pohjoismaisten palkansaajajärjestöjen mukaan palkkatasa-arvo ei ole palvelualoilla vielä maalissa. Tarvitaan edelleen tekoja, jotta työntekijät ovat samalla viivalla palkka-asioissa.

Palkka-avoimuuslain edistäminen on ollut yksi keskeinen kaikkien pohjoismaisten palkansaajajärjestöjen tavoite.  Myös järjestöjen naisverkosto ajaa asiaa voimakkaasti. Erika Kähärä on tyytyväinen siihen, että Pohjoismaiden kesken on saatu hyvä yhteistyö ja keskustelu tasa-arvosta käyntiin.  

”Meillä on hyvin samankaltaiset yhteiskunnat ja kulttuurit, erot ovat pienempiä kuin verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan maihin. Pohjoismaiden kesken on helppo vaihtaa kokemuksia ja oppia toistemme hyvistä käytännöistä.”

Kähärä kertoo, että esimerkiksi Islanti on selvästi ollut edelläkävijä palkka-avoimuudessa, joten heiltä voi saada hyviä ajatuksia siitä, miten uudistusta voi viedä tehokkaasti eteenpäin. Toinen esimerkki löytyy Ruotsista.

”Ruotsalaiset ovat onnistuneet paremmin muuttamaan asenteita perhevapaiden käytöstä. Siellä palvelualojen työpaikoilla myös ei-synnyttävä pitää perhevapaat selvästi useammin kuin meillä.”

Työmarkkinoiden tasa-arvokehitys on kuitenkin viime aikoina jumittanut paikoillaan. Osassa Pohjoismaita naisten ja miesten välinen palkkaero jopa kasvaa nyt ensimmäistä kertaa vuosiin.

Tässä tilanteessa Kähärä pitää yhteistyötä naapurien kanssa tärkeänä ja toivoo, että tulevaisuudessa voitaisi yhdessä tutkia ja paljastaa mitkä tekijät jarruttavat tasa-arvokehitystä pohjoismaisessa yhteiskunnassa.

Teksti: Niina Melanen