Mitä tehdä, jos sairastuu kesken lomansa?

5.7.2021

Jos kuumemittari näyttää lomalla lukemia, kannattaa siitä heti ilmoittaa työnantajalle. Kuva: Lehtikuva

PAMin Juha Ojala kertaa, mitä tulee tietää loman siirtämisestä ja omavastuuajasta.

Mikä huono tuuri, kuumetauti kaataa sänkyyn kesken loman! Saako lomaa silloin siirtää eteenpäin vai kuluuko odotettu loma-aika reporankana sängyn pohjalla?

Vastaus on, että lomaa saa siirtää, mutta vasta mahdollisen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on se aika, jonka joutuu ensin sairastamaan omaan piikkiinsä. Loput lomapäivät voi siirtää annettavaksi aikana, jolloin on taas terve.   

Omavastuuaikaa ei ole neljän viikon vuosilomissa

Työntekijän vuosilomaoikeus määrittää omavastuuajan pituutta.

Pisin, 6 lomapäivän omavastuu on niillä, joilla on vähintään viiden viikon eli 30 päivän pituinen vuosiloma kesä- ja talvilomineen. Enimmillään siis lomastaan voi menettää viikon ajan sairastamiseen.

Juha Ojalan muistuttaa, että vuosilomalaki varmistaa kaikille neljän viikon vuosiloman. Kuva: Eeva Anundi

Omavastuuta ei sen sijaan ole, jos vuosilomaa on enintään neljä viikkoa eli 24 päivää. Työnantajan on tällöin siirrettävä lomaa eteenpäin koko sairauden ajalta työntekijän niin pyytäessä.

Taustalla on PAMin neuvontapäällikön Juha Ojalan mukaan se, että vuosilomalaki varmistaa kaikille vähintään neljän viikon vuosiloman ilman sairastelua.

”Jos lomaa on ansaittu enemmän kuin 24 päivää, niin silloin –mutta vain silloin–osan lomasta voi joutua viettämään sairauslomallaan”, Ojala muistuttaa.

Mikäli vuosilomaa on 25–29 päivää, omavastuuaika on 1–5 päivää.

Sairastuminen ennen lomaa–ei omavastuuta

Omavastuuaikaa ei ole silloin, jos työntekijä sairastuu ennen lomaansa.

Työntekijän tulee silloin pyytää loman siirtämistä, ja työnantajan on siirrettävä loma annettavaksi myöhemmin.  Joissakin pamilaisissa työehtosopimuksissa on asiasta tarkempia määräyksiä.

Ilmoita viipymättä sairastumisestasi

Sairastumisesta tulee Ojalan mukaan ilmoittaa työnantajalle viipymättä.

”Työntekijän tulee aina sairastuessaan ilmoittaa siitä viipymättä työnantajalle ja niin tulee tehdä myös, kun sairastuu ennen vuosilomaansa tai loman aikana. Lisäksi on syytä pyytää ilman aiheetonta viivytystä vuosiloman siirtämistä”, Juha Ojala sanoo.

Lyhytaikainenkin työkyvyttömyys kannattaa ilmoittaa, sillä mahdollista omavastuuaikaa kerätään niin kesälomalta kuin talvilomalta.

Työntekijän tulee ilmoittaa sairastumisestaan työpaikan käytäntöjen mukaisesti. Työkyvyttömyys pitää tarvittaessa kyetä osoittamaan esimerkiksi lääkärintodistuksella. 

Siirtyneet lomapäivät tulee antaa pidettäväksi vuosilomalain määrääminä ajankohtina.