KANNANOTTO HALPA-HALLIN AIKEESEEN ROMUTTAA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

29.9.2021

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001, PAM-Liikealan Turun seudun osasto 069 ry sekä 
PAM-Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry tuomitsevat jyrkästi myymäläketju 
Halpa-Hallin aikeet lakkauttaa talokohtaisen luottamusmiesjärjestelmän.

Halpa-Hallin luottamusmiehet haluavat säilyttää talokohtaisen järjestelmän, tämä malli on toiminut hyvin ja myös työntekijät ovat vahvasti nykyisen mallin kannalla. Nykyisellään Halpa-Hallissa toimii 27 luottamusmiestä, myymälöiden kokonaismäärän ollessa 35.

Halpa-Hallin tavoite on se, että 1300 työntekijän edunvalvontaa hoitaisi jatkossa vain yksi ainoa pääluottamusmies.

Halpa-Hallin toiminta osoittaa täydellistä haluttomuutta kuulla työntekijöitään ja luottamusmiesjärjestelmän lakkauttaminen nykyisessä muodossa kertoo siitä, että työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon halutaan heikentää ratkaisevasti.

Halpa-Halli haluaa yksipuolisesti sanella työolosuhteet, joissa ei ole mitään edellytyksiä lain määräämälle yhteistoiminnalle ja herää myös huoli siitä, miten paikallista sopimista voidaan jatkossa toteuttaa millään tasolla.

Vaadimme perheyritys Halpa-Hallia hylkäämään häpeälliset suunnitelmansa ja muistutamme, että yhteistoiminta työntekijöiden kanssa on menestyksen tae, eikä suinkaan yksipuolinen, mielivaltainen sanelu, jolla hyvin toiminut luottamusmiesjärjestelmä nyt halutaan romuttaa.

Ilmaisemme täyden tukemme yrityksessä työskenteleville jäsenille, sekä heitä edustavalle luottamusmiesorganisaatiolle.

Helsingissä 29.9.2021

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001

PAM-Liikealan Turun seudun osasto 069 ry

PAM-Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Johtokuntineen