Ay-järjestöt ja alus­ta­työn­te­ki­jät vaativat työsuhteen turvaa

8.10.2021

Yksi mielenilmauksen järjestäjistä oli Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC, jonka suomalaisia jäseniä ovat SAK, STTK ja Akava. Kuva: ETUC CES

Alustatyöntekijät ja Euroopan tasolla toimivat ay-järjestöt järjestivät Kunnon työn päivänä Brysselissä mielenilmauksen, jossa EU-päättäjiltä vaadittiin parannuksia alustatyöntekijöiden asemaan työmarkkinoilla.

Ammattiliittojen edustajat ja alustatyöntekijät kokoontuivat eilen kansainvälisenä kunnon työn päivänä mielenilmaukseen Schumanin aukiolle Brysseliin.  Mielenilmauksessa muistuttiin EU-päättäjiä siitä, että alustataloudessa työskenteleviltä puuttuvat kokonaan työsuhteen mukanaan tuomat oikeudet, jotka liittyvät muun muassa työsuojeluun, työsuhdeturvaan, työntekijän vakuutuksiin ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan.

Työsuhdeturvan ulottaminen alustatyöntekijöihin mahdollistaisi heidän pääsynsä sosiaalisen suojelun piiriin, kuten työehtosopimusten mukaisiin palkkoihin, palkallisiin sairauslomiin, lomakertymiin ja riittäviin sosiaalietuuksiin.

Myös Suomessa paljon esillä ollut alustatalous on kansainvälinen ja eri maiden rajat ylittävä ilmiö, sillä monet alustatalouden yritykset toimivat useissa maissa. Niinpä työntekijöiden asemaa ja heidän työehtoja koskeviin kysymyksiin haetaan nyt EU-tason ratkaisuja.

Alustatalouden työntekijöitä koskeva direktiivi on valmisteluvaiheessa ja sen odotetaan tulevan Euroopan parlamentin käsittelyyn joulukuussa.

Lue lisää: Työtä ilman työsuhdeturvaa

Teksti: Minna Raitapuro