17.-18.6.2022 Nuorisopaneelin suunnittelupäivät

Nuorisopaneelin suunnittelupäivät järjestetään
 vuonna 2022 kesäkuussa 17.-18.6. 
Nuorisopaneelin suunnittelupäiville 
voivat osallistua nuorisopaneelin jäsenet. 
Suunnittelupäivillä suunnitellaan PAMin nuorten valtakunnallinen
 sekä alueellinen toiminta vuodelle 2023. 
Suunnittelupäivillä on myös koulusta
 sekä mukavaa yhdessäoloa vaikuttajaporukan kesken. 
Vuosi 2023 tuo mukanaan myös PAMin Liittokokouksen, 
eli vuonna 2022 suunnittelu on erittäin tärkeää.