Osaston kannanotto Keskon yt-neuvotteluun liittyen