Osastomme johtokunnan mielipide sananvapauteen ja sen vaalimiseen..

2.12.2016

Sininen ja valkoinen värit ovat Vapauden.

Näemme ja odotamme että Pääministeri toimii virkansa kautta myös kansakunnan moraalin vaalijana. Tämä on nyt itsemme ja edustamiemme vähäosasten osalta koetuksella edustaako Pääministeri niitä moraalisia arvoja joita itse arvostamme ja ovat toimintamme perustana toimiessamme Ay-aktiiveina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Pääministeri Sipilän ja hänen pyrkimyksensä vaikuttaa vapaaseen sanaan demokraattisessa yhteiskunnassamme on moraalisesta lähtökohdasta täysin tuomittavaa.

Pääministeri Sipilä on tuohtunut siitä että hänen lapsensa ja lähisukulaisensa on vedetty mukaan, kun media varsinkin Yle on uutisoinut ahkerasti Pääministerin jääviyttä Terrafameen liittyvissä uutisoinneissa. Medialle hän korostetusti kertonut toimineensa tunteella, koska koki itse pahoittaneensa mielensä sekä lastensa sekä lähisukulaistensa osalta kun hänen mielestään heidät on median toimesta vedetty mukaan hänen omasta mielestään vapaan sanan vääristämään totuuteen.

Kuinka Pääministeri Sipilä voi ottaa itselleen moraalisen oikeuden julkisesti vedota ja tuoda ilmi kuinka hän on mielensä pahoittanut, toimiessaan Suomen arvovaltaisemman instituution johtohahmona.

Onko Pääministeri Sipilä tässä luottamustehtävässään sekä ykstyishenkilönä yhtään huomioinut sitä moraalista todellisuutta, toimiessaan pääministerinä kuinka hän ja johtamansa Suomen hallituksen kanssa on kurjistanut ja vetänyt omilla ja hallituksensa toimilla runsaslukuista vähäosaisten joukkoa kurjistamisen tielle. Miettimättä yhtään sitä totuutta että on aiheuttanut tuhansissa heikommassa asemassa elävien suomalaisten mielissä tuohtumusta ja ”mielensä pahoittamista”. Näilläkin vähäosaisilla on lapsia ja lähisukulaisia jotka saavat oman osansa kurjistamispolitiikasta ja saa näin heidätkin tuohtumaan ja ”mielensä pahoittamaan”. Kansakunnan hyvinvointi ja moraaliset tukirakenteet ovat juuri niin uskottavia ja vahvoja kuin niiden annetaan olla.

Yhdymme niihin kannanottoihin mitkä ovat julkisuuteen nousseet useamman PAMilaisen ammattiosaston toimesta. Kunnioitamme miten hienosti näissä kannanotoissa on nostettu esiin yhteiskuntamme yksi tärkeimmistä arvoista joka on Sininen ja valkoinen värit ovat Vapauden.

 

Kaikkien vähäosaisten ja mielensä pahoittaneiden puolesta!

PAM- Helsingin Kauppatyöntekijöiden ammattiosasto 001. Johtokunta.

(tiedustelut. Harry Vainio, p. 050 68713)